תקנון

 • מבוא

הוראות תקנון זה יחולו על השימוש שלך באתר ועל כל רכישה שלך באמצעות האתר. התקנון יהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין מפעילת האתר לבינך.

אנא קראו את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה מאחר והקניה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. 

הרכישה באתר מעידה על הסכמתך לתנאים המופיעים בתקנון זה. ביצוע הזמנה דרך האתר מהווה הצהרה כי טרם ביצוע הפעולה קראת את התקנון ואתה מסכים לכל הוראותיו ותנאיו. ביצוע הזמנה דרך האתר מהווה הצהרה כי אין לך ולא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה או דרישה כנגד האתר או המפעילה בכל עניין הקשור להזמנה, להוראות התקנון או לתנאיו.

כותרות הפרקים בתקנון זו הן לשם נוחות וההתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

התנאים המובאים בתקנון שלהלן מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם הם כמובן מתייחסים גם לנשים.

 

 • אודות והגדרות

אתר האינטרנט בכתובת https://www.monsonego.com ו/או בדף הפייסבוק הפרויקט של דויד מונסונגו ו/או בדף האינסגרם (להלן: "האתר"), מופעל ומתוחזק על ידי דויד מונסונגו (להלן: "מפעילת האתר"). 

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת ספרים, תמונות, קטעי מוזיקה מקוריים, חולצות עם תמונות מקוריות (להלן: "המוצרים").

"המזמין" או "המשתמש"– כל אדם, לרבות תאגיד, אשר רשאי לבצע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף להתקיימות התנאים האמורים במצטבר: (א) היותו של המזמין כשיר לבצע פעולות משפטיות. במידה והמזמין הינו קטין, היינו מתחת לגיל 18, או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס. (ב) המזמין בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות ו/או חשבון בנק כאמצעי תשלום חלופי. (ג) המזמין בעלת תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.

"יום ביצוע ההזמנה" – יום אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי של המזמין יהיה יום ביצוע ההזמנה, למעט בהזמנת מוצרים בהזמנה אישית שיום ביצוע ההזמנה יהיה יום אישור העיצוב על ידי המזמין. מפעילת האתר תפעל למשלוח המוצרים שנרכשו לכתובת שהמזמין הזין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח המוצרים. 

"איסוף עצמי" – איסוף עצמי יתאפשר בתיאום מראש עם המפעילה ו/או מי מטעמה לאחר ביצוע ההזמנה.

"משלוח"  – משלוח המוצרים יהיה באמצעות חברת שילוח.

"יום אספקה"  – יהיה היום בו נמסרה ההזמנה לידי המזמין, בכתובת שציין המזמין בעת הזמנת הסחורה.

"זמן אספקת הסחורה" – יהיה בין עד 10 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. ככל ומדובר במוצרים בהזמנה אישית אזי זמן אספקת הסחורה יהיה 10 ימים מיום אישור ההזמנה בכתב על ידי המזמין ו/או בהתאם לזמן ייצור הנדרש למוצר המוזמן.

"ימי עסקים" – הם ימים ראשון עד חמישי, ללא שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וחול המועד. תיתכן התארכות מעבר לזמן זה בהתאם לאילוצי חברת השילוח. 

בכל שאלה או עניין ניתן לפנות לשירות הלקוחות של המפעילה במייל david@monsonego.com.

 

 • שימוש באתר והוראות כלליות

המפעילה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא התראה או הודעה מוקדמת.

המחירים של המוצרים המופיעים באתר הם מחירים כוללים מע"מ על פי הדין. המחירים הנקובים הם בשקלים חדשים ואינם כוללים את דמי המשלוח. 

המפעילה רשאית לעדכן מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את מחירי המוצרים המופיעים באתר וכן את תעריפי המשלוחים. המחיר המחייב את המזמין יהיה המחיר שהופיע ביום ביצוע ההזמנה. במידה והמחירים עודכנו על ידי המפעילה לפני שהושלמה ההזמנה, המזמין יחויב לפי המחירים המעודכנים.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. תמונות המוצרים אינן מחייבות את המפעילה. עם זאת, מובהר, כי המפעילה עושה כמיטב יכולתה על מנת להציג בפני המזמין תמונות מדויקות ככל האפשר המשקפות את המוצרים המוצעים למכירה באתר.

המפעילה עושה כמיטב יכולתה להציג באתר מידע שלם ומדויק ביותר. עם זאת ייתכנו אי דיוקים או שגיאות, אשר מקורן בטעות בתום לב של עורך המידע. המפעילה לא תישא באחריות בגין טעות כזו או טעות הקשורה לכך.

המפעילה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות מעת לעת. המפעילה רשאית להפסיק, להחליף או לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל מבצע, הטבה והנחה כלשהי, מבלי שתחויב במתן הודעה מוקדמת על כך.

המפעילה רשאית להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור עשויה להיות מלווה במחיקת מלוא המידע השמור בו, ואין ולא יכולה להיות למזמין כל טענה בעניין זה כנגד המפעילה.

האתר פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות רכישת מוצרים בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע בו פעילות כלשהיא ו/או לבטל השתתפות של לקוח, שהתנהגותו אינה הולמת ו/או ראויה ו/או חורגת מהאמור בתקנון ו/או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגיעה בניהולו התקין של האתר.

 • הרשמה לאתר 

לצורך ביצוע רכישות באתר, המזמין ימלא פרטים לצורך הוצאת חשבונית מס קבלה, פרטים נוספים: כתובת דוא"ל, יישוב, רחוב וכו' ופרטי כרטיס אשראי לביצוע תשלום וכן פרטים מזהים של בעל הכרטיס. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח באמצעות סימון המוצרים המבוקשים והשלמת הרכישה בעמוד סל הקניות המופיע באתר. מילוי מלוא הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה. לשם השלמת הזמנה ביעילות וללא תקלות, המזמין נדרש להקפיד למסור את הפרטים המבוקשים במדויק. 

פרטי ההזמנה אותם הזין המזמין במעמד ההזמנה והרישום של העסקה במחשבי המפעילה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות הפעולה.

המפעילה לא תוכל להבטיח שהמוצרים המוזמנים יגיעו ליעדם במידה ובעת ביצוע ההזמנה המזמין ימסור פרטים שגויים. במקרה כזה בו המוצרים יחזרו למפעילה עקב פרטים מוטעים ו/או שגויים, המזמין יחויב בתשלום דמי משלוח וטיפול. 

המפעילה מתחייבת לא לעשות שום שימוש בפרטי המזמין, מלבד שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והרכישה באתר.

 

 • ביצוע הזמנות באתר

מיד לאחר ביצוע ההזמנה ע"י המזמין, תבצע המפעילה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. עם קבלת אישור על ידי חברות האשראי, תישלח למזמין הודעה מתאימה על אישור העסקה. ככל והמוצר המוזמן הוא מוצר בהזמנה אישית, יחד עם הודעה על אישור העסקה תשלח למזמין הדמיה של המוצר המוזמן. במידה והעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והוא ידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

רצה המזמין לשלם באמצעי תשלום אחר שאינו כרטיס אשראי, המפעילה תאפשר תשלום באמצעות העברה בנקאית וזאת בתיאום טלפוני עם נציג המפעילה. המזמין מתחייב להעביר למפעילה באמצעות דוא"ל או אמצעי תקשורת אחר אסמכתא לביצוע התשלום על דרך של העברה בנקאית. הסכם זה, לרבות מועדי האספקה ומדיניות הביטולים יחולו מיום קבלת אישור בנקאי בחשבון הבנק של המפעילה המאשרים את ביצוע התשלום על דרך של העברה בנקאית ולא מיום ביצוע העברה ו/או שליחת האסמכתא למפעילה.

אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר קיים במלאי המפעילה במועד האספקה המבוקש או במועד ההזמנה. יודגש כי גם במידה ולא צוין מפורשות כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, המפעילה לא תהיה מחויבת במכירת המוצר, ולמזמין לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה בגין נזק כלשהו אשר נגרם לכאורה למזמין או לצד ג'. זאת בכפוף לכך שהמפעילה תשיב למזמין כל סכום ששולם או שהמפעילה תבטל את החיוב הרלוונטי במידה ובוצע. 

יובהר כי ייתכן מצב בו על אף שפריט מסוים מוצג באתר כזמין במלאי, בפועל הוא אינו קיים במלאי, ולכן לא ניתן יהיה לספק אותו. במצב כזה, המפעילה תפנה אל המזמין בין אם בהודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני ובין אם באמצעות שיחת טלפון, והמפעילה תציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והלקוח יקבל את הצעת המפעילה, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה בהתאם. מקרה בו והמזמין אינו מעוניין במוצר החלופי, המפעילה תבטל את העסקה ולמזמין לא תהיה כל טענה בקשר לכך, והכל בכפוף להשבת הסכום ששולם למפעילה על ידי המזמין, לחילופין המפעילה תבטל את החיוב הרלוונטי במידה ובוצע.

בעת ביצוע הזמנה, כל מזמין יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בדף ההזמנה. ככל והמזמין נרשם לאתר, היעד האחרון ששימש את המזמין למשלוח יישמר במאגר המפעילה כיעד המבוקש של המזמין.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור אוטומטי באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת ההזמנה. עם זאת, יודגש כי אישור זה אינו מחייב את המפעילה לספק את המוצרים, ויש בו רק כדי להעיד שפרטי ההזמנה נקלטו באמצעות האתר אצל החברה.

במידה וכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי אינה מכבדת את העסקה או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי ו/או אינה ניתן לייצור, המפעילה תיצור קשר עם המזמין באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון ולצורך השלמת העסקה או ביטולה.

המפעילה זכאית שלא לאשר הזמנה מכל סיבה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים הבאים: אם בעת ההזמנה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים; אם בוצע מעשה או מחדל, הפוגע או עלול לפגוע באתר או במפעילה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של המפעילה; אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם הופרו תנאי תקנון זה, או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר; אם ישנו חוב כספי להמפעילה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו; אם כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 • ביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים 

מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של המפעילה הינה בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן.

יובהר כבר עתה כי לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש זולת מקרים בהם מדובר במוצר פגום, והכל בכפוף להוראות הדין לרבות חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980.

מזמין אשר מעוניין לשנות את הזמנתו באופן של הוספת מוצרים חדשים ישלם בעדם את המחיר הנקוב במועד שינוי ההזמנה ולא את המחיר שננקב במועד ההזמנה הראשונה.

ביטול עסקה, והחזרת מוצרים בגינה יכול וייעשו תוך תקופה של עד 14 יום ממועד קבלת ההזמנה ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר בכפוף להוראת הדין. לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם המפעילה ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור, תתאם המפעילה עם המזמין את דרך החזרת המוצר. יובהר כי באחריות המזמין לדאוג להחזרת המוצרים למפעילה וכי החזרת המוצרים כאמור תיעשה על חשבון המזמין.

עם קבלת המוצרים שהוחזרו אצל המפעילה ובכפוף לבדיקתה את מצב המוצרים בעת החזרתם ואישורה בנוגע לתקינותם, תחזיר המפעילה למזמין את כספו בגין ההזמנה. המפעילה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים את דמי המשלוח ככל ואלה נגבו. הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן בהתאם להוראות חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980 ו/או אי התאמה בין תכונות המוצר כפי שמופיעות באתר לבין תכונות המוצר בפועל, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמין, זאת בכפוף לבדיקת המפעילה את טענות המזמין בדבר אי התאמה ו/או פגם, בהתאם לעניין.

המפעילה מדגישה כי על המזמין לבדוק כי המוצרים אשר קיבל לידיו תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו. ככל וישנה אי התאמה בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל, על המזמין להודיע למפעילה תוך שני ימי עסקים על אי התאמה כאמור. ככל והמזמין לא הודיע למפעילה במועד האמור, יראו את המזמין כמי שאישר כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמזמין לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוח הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.

 • אספקה ומשלוחים

המזמין יבחר את דרך אספקת המוצרים באמצעות חברות שליחויות או באמצעות איסוף עצמי. אספקת המוצרים תהיה במסגרת זמן האספקה שנבחרה במעמד ביצוע ההזמנה אשר עלייה התחייבה המפעילה.

בבחירת משלוח באמצעות חברת השליחויות, המשלוחים יבוצעו בתיאום מראש עם המזמין בטרם הבאת המוצר. המפעילה מתחייבת להוציא את ההזמנה ליעד המבוקש על ידי המזמין בתוך 2 ימי עסקים. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחויות אשר מספקת לרוב חלקי הארץ עד 5 ימי עסקים. המפעילה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השליחויות השונות, אך תעמוד לרשות המזמין כדי לפתור כל בעיה.

יובהר כי במידה ובעת אספקת המוצרים המזמין לא יאותר על ידי השליח חרף תיאום מראש, המוצר לא יסופק למזמין והמזמין יצטרך לתאם עם המפעילה מועד חלופי לאספקת המוצרים. היה והמזמין יתאם משלוח נוסף, המזמין עשוי להיות מחויב בדמי משלוח נוספים בגין אותה הזמנה, בהתאם לשיקול דעת המפעילה.

על אף האמור לעיל ובהתאם למדיניות ושיקול דעתו של השליח, ייתכן והמזמין יהיה רשאי לאשר לשליח להשאיר את המוצרים במקום שבו המזמין אינו נמצא (לרבות, אך לא רק, בפתח דלת ביתו של המזמין, בבית עסק ו/או אצל מי מטעם המזמין). עם זאת יובהר כי ככל והמזמין יאשר זאת, המזמין מסכים כי במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה, הרי שהמפעילה לא תהא אחראית בשל כך ולמזמין לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל האמור.

המפעילה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמין. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות המפעילה לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של המפעילה, ולמזמין לא תהיה כל טענה נגד המפעילה בשל כך. הזמנת המוצרים באתר נעשית בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת השליחויות. המפעילה אינה חייבת לספק את שירותיה גם אל אזורים מחוץ לאזורי החלוקה. במידה ותבחר המפעילה לספק מוצריה לאזורים כאלו הדבר יעשה בתיאום טלפוני מראש. יובהר כי גם אם התקבלה במחשבי האתר הזמנה אל מחוץ לאזורי החלוקה, המפעילה לא תהיה חייבת לספקה למזמין. במידה והמפעילה לא תספק את ההזמנה, יחולו תנאי ביטול העסקה כמצוין לעיל.

סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה שהמזמין בחרה לשלם עבור העסקה בתשלומים, המפעילה רשאית לגבות את כל דמי המשלוח יחד עם התשלום הראשון. 

אספקת המוצרים כפופה להשלמת תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

מוצרים אשר אינם זמינים במלאי של המפעילה אינם כפופים לזמני האספקה המופיעים בפרק זה.

 •  אחריות

המפעילה עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע על המוצרים המופיע באתר יתאים למוצר הנמכר. עם זאת לעתים ייתכנו טעויות בתום לב בנוגע לפרטים ולמידע על המוצרים כפי שאלה מופיעים באתר. 

המפעילה אינה אחראית ולא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או נזק עקיף שיגרם למזמין או למשתמש אחר של האתר או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באתר, שלא על פי תקנון זה.  בכל טענה של צד כזה, כגון נזק כספי, הפסד הכנסה או מניעת רווח, מניעת גישה וכו', המפעילה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה הנוגעת לעניין זה.

המפעילה אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל הבדל שיהיה בין תמונות המוצרים באתר אשר נועדו להמחשה בלבד לבין המוצרים הנמכרים אשר יסופקו למזמין ו/או מוצרים אשר עיצובם אושר בכתב על ידי המזמין טרם הכנת המוצר. המפעילה עושה מירב המאמצים לצורך ווידוי זהות בין התמונות המופיעות באתר לתיאור המוצרים לבין המוצרים הנמכרים.

בכל מקרה, המפעילה לא תישא באחריות כלשהי אשר עולה על ערך המוצר הרלוונטי שנרכש, ובוודאי שלא תהיה אחראית בכל נזק שאינו ישיר או נזק תוצאתי.

המפעילה אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה הישירה. כך למשל, המפעילה לא תהיה אחראית במקרה של שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכות הטלפונים או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, אשר יש בהם כדי לפגוע בהשלמת הרכישה והאספקה למזמין.

המפעילה מתחייבת כי תעשה כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במועד המובטח. במידה והמזמין סבור כי המוצרים שרכשה באתר לוקים בפגם, ניתן לפנות באופן מיידי לשירות הלקוחות של המפעילה במייל: david@monsonego.com.

 • זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, העיצובים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של המפעילה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, הדיוורים וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה. 

השם "David Monosongo" באנגלית או "דויד מונסונגו" בעברית, וכן כל שילוב הדומה להם או המכיל אחד מהם במלואו או חלק מהם, שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר של המפעילה, בין אם רשומים ובין אם לא, רשימת המוצרים, תיאור המוצרים, הם רכושה הבלעדי של המפעילה. על כן, אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של המפעילה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, עיצובים, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של המפעילה מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של המפעילה מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של המפעילהמראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, במידה ותינתן.

אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.

אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה של המפעילהלכך מראש ובכתב.

ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע, לרבות תמונות, שרטוטים וכו', שנמסרו לפרסום על ידי מי שמציע מוצרים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הוא רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בסימני מסחר ומידע זה בלא הסכמתן.

המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח למפעילה על הפרת זכויות קניין רוחני בדוא"ל אשר פרטיו מופיעים בתנאי שימוש אלה.

 • מדיניות פרטיות, שמירת סודיות ודיוור ישיר 

המפעילה מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת המפעילה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידה המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות המפעילה בעניין איסוף מידע מהאתר. 

כחלק מהשימוש בשירותי האתר, המשתמש יתבקש להעביר פרטים אישיים לידי המפעילה ובהם שם מלא, דוא"ל וכתובת למשלוח. פרטים אלה נשמרים ע"י המפעילה במאגר הלקוחות שלה ומשמש לצרכים פנימיים ותקשורת עתידית עם הלקוחות. פרטי כרטיס אשראי, ככל ויתבקשו, נדרשים לצורך חיוב בלבד ואינם נשמרים ע"י המפעילה.

בעת השימוש באתר, יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר, ובהם מוצרים בהם התעניין המשתמש, עמודים בהם צפה, מוצרים שנרכשו על ידו וכדומה. זהו מידע סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי. 

המפעילה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות הפרטים שנמסרו. פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של המפעילה. המפעילה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; (ג) אם תארגן המפעילה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – המפעילהתהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המפעילה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המפעילה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המפעילה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי המפעילה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

הכנסת פרטים של המשתמש מהווה הסכמה לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת המפעילה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של המפעילה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. 

המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט, אנאליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. המידע שתשיג המפעילה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.

עוד מוסכם שמידע השמור אצל המפעילה כאמור לעיל יחשב לקניינה של המפעילה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. המפעילה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

על אף שעל פי חוק אין חובה למסור למפעילה את הפרטים האישיים, לא תוכל המפעילה לטפל בהזמנות ללא פרטים אלו. כדי לרכוש מוצר המזמין ידרש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

המפעילה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הזמניים ו/או הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.

המפעילה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטת המפעילה או אירועים הנובעים מכוח עליון, המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוחותיה או למי מטעמן אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של החברה.

המפעילה עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות מעולה, בטוח ואיכותי. עם זאת, מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של המפעילה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת המפעילה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למזמין כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה.

המפעילה משתמשת בחברת קארדקום (אישורית זהב) לצורך בדיקת ואבטחת המידע. חברת קארדקום עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI DSS level 1. המפעילה אינה אוגרת את מספרי כרטיסי אשראי של לקוחותיה במחשבים שלה.

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. המפעילה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

לאחר שנמסרו ואושרו פרטי המזמין וניתנה הסכמתו לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, המפעילה רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמין עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, מבצעים, חידושים, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

יודגש כי נרשמים אשר מתנגדים לשימוש בפרטיהם ו/או מעוניינות להסיר עצמם ממאגר המידע של המפעילה ו/או מבקשות שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, תודיענה על כך למפעילה בכתב באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים באתר או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה המפעילה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

 • שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע"י מפעילת האתר. דרישת תשלום כנ"ל של בעלת האתר תשמש כראייה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של מפעילת האתר בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

 • דין ושיפוט

הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש הינו בבית משפט המוסמך בעיר נצרת.

רוצה לקבל עדכונים למייל שלך?

הצטרף לרשימת התפוצה